منابع انسانی، تشکیلات و رفاهی


منابع انسانی، تشکیلات و رفاهی


    امكان معرفي اساسنامه سازمان و اهداف دستگاه
    امكان تعريف سطوح مختلف چارت تشكيلاتي و ترتيب قرار گرفتن آنها تا سطح پستهاي قابل تصدي
    امكان نگهداري انوع چارتهاي سازماني
    امكان تعريف پستهاي سازماني ستاد مركزي و پستهاي سازماني واحدهاي خارج از مركز (استان ، شهر)
    امكان نگهداري اطلاعات مربوط به شرح وظايف واحدهاي سازماني
    امكان فعال و غير فعال كردن پستهاي سازماني
    امكان معرفي شرايط احراز پستهاي سازماني
    امكان نمايش سوابق پرسنلي كه تا كنون متصدي پست خاصي بوده اند به تفكيك شماره احكام انتصاب
    گزارش آماري به تفكيك محل هاي خدمت از پرسنل
    گزارش آماري از وضعيت پستهاي چارت سازماني (پستهاي فعال ، پستهاي غير فعال ، پستهاي خالي و ...)
    ارتباط كامل به سيستم كارگزيني و بودجه


نوشته شده در تاریخ 1395/09/23 توسط مدير نظرات(0)

ارسال نظر

عبارت بالا را وارد کنید: