کارگزینی


کارگزینی


    نگهداري مشخصات پرسنل مانند شماره پرسنلي ، شماره پرونده بايگاني ،‌ نام ، نام خانوادگي ، نام پدر و ...
    امكان ثبت و نمايش اطلاعات نسبتهاي فاميلي و افراد تحت تكفل پرسنل
    امكان ثبت و نگهداري اطلاعات سوابق تحصيلي پرسنل
    امكان ثبت و نگهداري سوابق كاري خارج از سازمان با امكان تفكيك سوابق مورد قبول
    نمايش سوابق آموزشي پرسنل كه در سيستم آموزش اعمال شده است
    امكان ثبت سوابق ايثارگري پرسنل مانند وضعيت جانبازي ،‌ آزاده ،‌ رزمنده
    ثبت و نگهداري اطلاعات نظام وظيفه
    امكان نگهداري اطلاعات مربوط به بسيجي بودن پرسنل و مدت حضور در جبهه
    امكان تعريف انواع وصعيت هاي استخدامي براي پرسنل
    امكان نمايش انواع مكاتبات انجام شده در ارتباط با يك پرسنل كه در سيستم دبيرخانه ثبت شده است
    امكان تعريف ضرايب حقوقي ساليانه
    امكان تعريف انواع رسته ها ، رشته هاي شغلي و تخصيص آنها به گروه هاي شغلي
    امكان تعريف انواع مزايا و دستمزد پرداختي به پرسنل جهت صدور حكم حقوقي
    امكان تعريف ضرايب و جداول حقوقي براي هر يك از انوع مزايا و پرداختي ها به پرسنل با در نظر گرفتن نوع پست سازماني پرسنل و مدارك تحصيلي
    امكان صدور و چاپ احكام انتصاب پرسنل به پست هاي سازماني پيش بيني شده در چارت سازماني
    امكان صدور و چاپ فرم احراز گروه هاي شغلي به پرسنل
    امكان صدور و چاپ احكام حقوقي بصورت انفرادي و گروهي و براساس وضعيت استخدامي (رسمي ، قراردادي ،‌ پيماني و ...)
    امكان صدور و چاپ احكام خروج پرسنل از سازمان مانند استعفا ،‌ بازنشستگي ، باز خريدي ، اخراج و ...
    امكان صدور احكام ماموريت پرسنل
    امكان صدور احكام مرخصي بدون حقوق
    ثبت و نگهداري اطلاعات مربوط به مرخصي هاي ساعتي و روزانه پرسنل

ارتباط با سيستم هاي حقوق و دستمزد ،‌دبيرخانه و بايگاني ، كارتابل ، تشكيلات ، بودجه ، اموال


نوشته شده در تاریخ 1395/09/23 توسط مدير نظرات(0)

ارسال نظر

عبارت بالا را وارد کنید: