مقالات


انواع CRM (نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان)

CRM عملیاتی(Operational):

در این روش کلیه مراحل ارتباط با مشتری، از مرحله بازاریابی و فروش تا خدمات پس از فروش و اخذ بازخورد از مشتری، به یک فرد سپرده می شود، البته به نحوی که فروشندگان و مهندسان ارائه خدمات بتوانند سابقه هر یک از مشتریان را بدون مراجعه به این فرد در دسترس داشته باشند.از 

اصول هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

در واقع ABCيك روش هزينه‌يابي است كه اطلاعات مفيدي درباره سهم هر كدام از مشتريان در مجموع سودآوري شركت به مديران ارائه مي‌دهد. همچنين اين روش به مديران كمك مي‌نمايد تا راههاي ارتقاي عملكرد و اجراي استراتژيهاي صحيح سودآور را شناسايي نمايند. يكي از مهمترين توانايي‌هاي ABC تبيين اين موضوع است كه هزينه‌هاي كلي مرتبط با خدمات مورد تقاضاي مشتريان نقشي حياتي در تعيين سهم هر يك از مشتريان در سود خالص دارند

اتوماسیون اداری

امروزه سیستم های اداری، سیستم های جهانی هستند که وظیفه اصلی آنها ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات است. ارتباطات از لحاظ اطلاعات تجاری از اهمیت بسزایی برخوردار است و رمز بقای سازمانها و تداوم فعالیتهای آنها مجهز شدن این سازمانها به ابزارهای رقابتی عصر اطلاعات ارتباطات؛ یعنی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات است. در این میان از دهه 1960 که جنبه های بیشتری از کاربرد و فعالیتهای اداری و بازرگانی روبه گسترش گذاشت، وجود یک سیستم یکپارچه اداری مناسب که حجم عظیم اطلاعات، مکاتبات را دربرگیرد به وضوح احساس شد. این مقاله ضمن بررسی سیستم های اتوماسیون اداری ازجهات مختلف به بیان اهمیت اطلاعات و اهمیت سیستم های اطلاعاتی، تکامل انواع سیستم های اطلاعاتی و تکامل سیستم های اتوماسیون اداری و مزایا و معایب اتوماسیون اداری و ارگونومیک و تفاوت انواع سیستم های اطلاعاتی با سیستم اتوماسیون اداری پرداخته است

ارزیابی عملکرد سیستم یکپارچه منابع سازمان (ERP KPI

به طور سنتی، در ارزیابی عملکرد سیستم های ERP بر روی شاخصهای مالی تاکید شده است، که معمولاً نتایج عملکرد گذشته را انعکاس می دادند. در این پژوهش از روش کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد سیستم های ERP بهره گرفته شده است. چهارچوبی که یک مجموعه جامع از چشم انداز های کلیدی را ارائه می کند تا به طور همزمان و منسجم عملکرد سیستم های ERP را ارزیابی کند. به علاوه، به طور میدانی شرکت هائی را که از سیستم های ERP استفاده می نمودند را مورد مطالعه قرار داده، تا مشخص شود که آیا اهداف تعریف شده برای سیستمهای ERP توانسته اند عملکرد بعد از بکارگیری ERP را تحت تاثیر قرار دهند و چشم انداز و استراتژی یک شرکت را در همه سطوح سازمان تفسیرکنند.سیستم های ERP به عنوان یکی از آخرین پدیده های فن آوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی قابل تغییر وتنظیمی هستند که اطلاعات و فرآیندهای مبتنی براطلاعات در سازمان را در درون واحدهای سازمانی و همچنین بین آنها یکپارچه مینماید. پیاده سازی این سیستم ها مستلزم سرمایه گذاری های کلانی خواهد بود. از زمان نصب سیستم ERP به عنوان یک اقدام پرریسک و گرانقیمت، تکنیکها، فنون و همچنین فرصتها و چالش های مدیریتی اجرای این سیستم بطور گسترده مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. بیشتر تحقیقات موجود در ارتباط با ERP ، برروی فاکتورهای مؤثر در اجرای موفق ERP متمرکز شده اند، اما به چگونگی اندازه گیری منافع و آثار استراتژیک اجرای آن کمتر توجه شده است .این مقاله به معرفی ارزیابی متوازن به عنوان چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و آثارسیستم ERP می پردازد. این چارچوب در هر چهاربعد ارزیابی متوازن کاپلان و نورتون در جهت ایجاد رویکرد عملی برای ارزشیابی تأثیرات استراتژیک سیستم ERP و منافع سازمانی آن تلاش خواهد کرد.