مقالات


فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی

فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی
برنامه ریزی منابع انسانی دارای سه مرحله اساسی زیر است:
الف) بررسی و پیش بینی احتیاجات انسانی سازمان،
ب) بررسی و ارزیابی منابع انسانی موجود در سازمان،
ج) مقایسه احتیاجات و موجودی منابع انسانی
الف) بررسی و پیش بینی احتیاجات انسانی سازمان
نیاز به منابع انسانی در هر سازمان ، متغیر است، و اگر استراتژی سازمان،گسترش، توسعه، حفظ وضع موجود، کوچک کردن خود و...باشد، بدون شک در کم و کیف منابع انسانی مورد نیاز آن سازمان موثر خواهد بود. برای پیش بینی نیروی مورد نیاز سازمان ، روش های متعدد کمی و کیفی وجود دارد. از روشهای کیفی می توان به روش قضاوت کارشناسی و تکنیک دلفی و از روش های کمی به روش تجزیه و تحلیل روند و شبیه سازی اشاره کرد. روش های پیش بینی عرضه به دو دسته روش های قطعی و احتمالی تقسیم شده اند.در روش های قطعی، ریزش و جابه جایی نیروی انسانی برای مدت زمان معین محاسبه می شود و از این طریق ، منابع انسانی موجود به عنوان عرضه منابع انسانی از داخل در نظر گرفته می شود. روش های احتمالی ، تغییرات بر حسب فراوانی  وقوع احتمالی آن ها پیش بینی می شوند. روش های احتمالی فقط در سازمان های بزرگ و با پراکندگی جغرافیایی زیاد استفاده می شوند و برای سازمان های نسبتا کوچک که تغییرات منابع انسانی آن ها چشمگیر نیست کاربرد ندارند.
ب) بررسی و ارزیابی وضعیت موجود سازمان
بررسی و ارزیابی منابع انسانی موجود در سازمان به کمک دو ابزار اساسی موجودی مهارت و موجودی مدیریت انجام می شود. تجارب و استعداد و آموزش کارکنان غیر مدیریتی است و موجودی مدیریت شامل اطلاعاتی درباره مدیران و سرپرستان سازمان است و با آن ، استعداد سازمان برآورد می شود.
ج) مقایسه وضعیت موجود و نیازهای آینده سازمان
مرحله آخر ، به مقایسه احتیاجات نیروی انسانی سازمان در آینده ، وضعیت موجود سازمان پرداخته می شود نتیجه مقایسه از سه حالت خارج نیست:

تعادل نیرو: یعنی موجودی نیرو با میزان مورد نیاز آینده سازمان برابری می کند در این جا اقداماتی نظیر توسعه و آموزش ، بهبود مهارت ها و افزایش توانمندی های نیروی انسانی در جهت حفظ تعادل صورت می گیرد.
2- کمبود نیرو:  یعنی موجودی نیرو کمتر از میزان مورد نیاز آینده سازمان است.در این حالت ، اقداماتی همچون کارمندیابی از منابع داخلی و خارجی و گزینش صورت می گیرد.
3-  مازاد نیرو:  یعنی موجودی نیرو بیش تر از میزان مورد نیاز آینده سازمان است که در این صورت ، جهت تعدیل و کاهش نیرو اقداماتی مانند بازنشستگی زودرس، بازخرید، و کاهش ساعات کاری انجام می شود. (دو ماهنامه علمی _ پژوهشی دانشور رفتار ،شماره 11، دکترجیران محمدی و همکاران)

مدیریت کارگزینی

ضرورت اعمال شیوه های جدید مدیریتی مبتنی بر دستاورد های نظری علوم انسانی در فعالیت های کارگزینی امروزه از مباحث مهم توسعه منابع انسانی محسوب می شود که بدون آن سازمان در رهگیری و دستیابی به اهداف خود با چالش های بزرگی مواجه می شود

 

ضرورت اعمال شیوه های جدید مدیریتی مبتنی بر دستاورد های نظری علوم انسانی در فعالیت های کارگزینی امروزه از مباحث مهم توسعه منابع انسانی محسوب می شود که بدون آن سازمان در رهگیری و دستیابی به اهداف خود با چالش های بزرگی مواجه می شود.

اصول بایگانی

برای بایگانی اسناد ، رعایت اصول بایگانی اهمیت بسیاری دارد. در این قسمت از مقاله به این اصول بایگانی اشاره خواهیم کرد.

  • اصل قابلیت اجرا: با توجه به این اصل ، سیستم مورد نظر با امکانات موجود باید قابل پیاده سازی باشد.
  • اصل آسان بودن: با توجه به این اصل ، سیستم بایگانی باید برای افراد مختلف ساده و قابل درک باشد.
  • اصل سرعت و دقت: نرم افزار مدیریت اسناد علاوه بر داشتن دقت ، باید دستیابی به اسناد و مدارک را نیز تسریع بخشد.
  • اصل قابلیت انعطاف: با توجه به این اصل ، سیستم باید قابلیت سازگاری با تغییرات مختلف را داشته باشد.
  • اصل نظم منطقی و اصولی: بر اساس این اصل ، بایگانی اسناد باید از یک نظم منطقی و اصولی پیروی کند.
  • اصل افراد با صلاحیت: افراد و کارکنانی که از سیستم استفاده می کنند باید دارای تجربه و مهارت کافی باشند.

تعریف حسابداری از استهلاک چیست؟

 

سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت را به طریقی معقول و منظم به دوره های استفاده از آن را استهلاک گویند.

 

⭕️بهای تمام شده معمولا در طول مدت استفاده از دارایی ، ثابت می ماند، بطوریکه در پایان عمر مفید دارایی، مجموع اقلام استهلاک دوره های استفاده از آن برابر می شود با بهای اولیه منهای ارزشی که برای دارایی اسقاط (Salvage Value) در نظر گرفته شده است.

✅حسابداری استهلاک چیست؟

⭕️با توجه به نکات فوق حسابداری استهلاک به روشی گفته می شود که بر اساس آن بهای تمام شده دارایی ثابت منهای ارزش اسقاط ان، بر مدتی که عمر مفید آن برآورد می شود به طریقی معقول و منظم سرشکن شود.بنابراین هدف استهلاک، سرشکن کردن بهای تمام شده است و نه تعیین ارزش دارایی.

⭕️به تدریج که از عمر مفید اقتصادی دارایی کاسته می گردد، استهلاک آن منظما به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می یابد.

⭕️در صورت سود و زیان استهلاک بر اساس ماهیت و مورد استفاده از مال به یکی از سه عنوان هزینه فروش، هزینه اداری و یا هزینه ساخت کالای فروش رفته ارائه می شود.

♻️در واقع استهلاک از دو طریق بر صورت سود و زیان اثر می گذارد:

⬅️۱. مستقیما به بدهکار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن میشود. (مانند هزینه استهلاک خودروهایی که مورد استفاده دایره فروش کالا قرار می گیرد) و طبعا به شکل هزینه فروش انعکاس پیدا می کند.

⬅️۲. دیگر استهلاک استهلاک ماشین آلات کارخانه که بصورت قسمتی از بهای تمام شده کالا ثبت و پس از فروش کالا به بدهکار حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته انتقال می یابد.(مانند استهلاک ماشین آلات تولیدی(

اتوماسیون اداری یا محیط زیست؟

دیدن بعضی از صحنه ها بشدت در هر لحظه و هر شرایطی که قرار داشته باشی بشدت دلهره آوره. برای من هم دیدن افرادی که ماسک زده در خیابان های شلوغ و پر از آلودگی در رفت آمد هستند بشدت دلهره آور و نا خوشاینده، این صحنه مخصوصاً در فصل پاییز و زمستان بواسطه پدیده وارونگی هوا شدت بیشتری هم به خودش می گیره.

واقعاً لذت دیدن خیابانها حتی در شهرهای بزرگ در فصولی مانند اوایل بهار وصف ناپذیره. چرا درختان و محیط زیستی که می تواند نقش اول را در حفظ سلامت تک تک افراد جامعه برعهده داشته باشد به صورت بی رویه در معرض تخریب و ویرانی قرار گرفته است؟

پرسش بالا با اینکه تلخ است ولی قطع به یقین بی پاسخ نیست و دلایل محکمی پشت سرخودش به همراه دارد. پاسخ اول و اصلی پرسش بالانیازاست.

ما انسانها در اکثر مواقع بدلیل نیازی که داریم اقدام به تخریب محیط زیست می کنیم به این امید که از فرآورده‌های حاصل از این تخریب مانند درختان، اقدام به تولید مواد مصرفی کنیم. این مقدمه را عرض کردم تا توجه شما را به اهمیتی که استفاده از نرم افزارهایی که بیشترین تاثیر را درحفظ محیط زیست دارند جلب کنم.

البته که همه ما میدانیم ذات تمامی نرم افزارها و کلاً خدمات الکترونیکی بسیار در حفظ محیط زیست و حتی آرامش و سلامت جامعه اثرگذار هستند ولی نرم‌افزار اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندها بواسطه تاثیر مستقیمی که در این مهم دارد، جایگاه ویژه‌ای در بین سایر نرم‌افزارها دارد. بیایید با یک جمع و تفریق ساده ثابت کنیم بود یا نبود یک نرم افزار اتوماسیون اداری بیواسطه‌تر از آن چیزی که تصور می کنیم برمحیط زیستمان اثر می گذارد و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد.

حتما می دانید که هر کاغذ A4 حدوداً ۵ گرم است و یک بسته کاغذ A4 وزنی معادل ۲٫۵ کیلوگرم دارد. پس با این حساب یک تن کاغذ ۴۰۰ بسته A4 میشود، که اگر ما در هر هفته در سال فقط ۴ بسته کاغذ A4، ۵۰۰ برگی در سازمان یا محل کارمان مصرف داشته باشیم!  ما در یک سال ۱۵ درخت را قطع کرده‌ایم. بله ۱۵ درخت! آخر فراموش کردم بگویم برای یک تن کاغذ ۱۵ درخت قطع می شود.

یکی از منابع مهم تولید پسماندهای کاغذی ادارات و سازمان های دولتی می باشند که داشتن اطلاعات از میزان آن دارای اهمیت ویژه ای برای شرکت های جمع آوری و بازیافت کاغذ قرار می دهد

حال فرض کنیم از نرم افزار اتوماسیون اداری برای ایجاد و گردش مکاتباتمان در سازمان یا شرکتمان استفاده کنیم، اگر هر ارجاع الکترونیکی را معادل یک کاغذ بدانیم (که این تشابه کاملاً هم صحیح است زیرا برای هر ارجاع دستی می بایست که یک کپی کاغذی گرفته شود) اگر روزانه سازمان ما ۱۰۰ نامه دریافت نماید که هر نامه فقط ۵ گردش یا ارجاع داشته باشد، ما در هر روز ۵۰۰ برگه کاغذ یعنی یک بسته کاغذ صرفه جویی کردیم. که با محاسبه برعکس قبل به زنده ماندن و برجا ماندن همان ۱۵ درخت در سال می رسیم.

ادارات دارای اتوماسیون اداری از سرانه ی تولید زباله ی پایین تری نسبت به ادرات بدون اتوماسیون برخوردارند

روش محاسبه قیمت تمام شده و فروش محصول

در این گزارش چگونگی تعیین هزینه‌های یک محصول برای تعیین نقطه سر به‌سر ارائه شده است. با بدست آوردن نقطه سر به‌سر می‌توان نقطه آغازی برای قیمت‌گذاری داشت و بر مبنای سیاست‌های شرکت، قیمت نهایی محصول را تعیین کرد

آثار سیستم ERP بر حسابداری

تحولات اخیردرمحیط کسب و کاربنگاه های تجاری که تحت عناوین گوناگونی ازقبیل حذف مقررات زائد، خصوصی سازی و جهانی سازی صورت پذیرفته؛ با دامن زدن به رقابتهای موجود، زمینه تبدیل بنگاه های بزرگ تجاری به شرکتهای عظیم چند ملیتی را فراهم نموده و موجب شده است تا شرکتهای مذکوربرای ادامه بقا و استمرارموفقیتهای خود، درجستجوی راه کارهای جدید تری باشند. ازسوی دیگر، امروزه مشاهده می شود که فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) نه تنها سیستمهای اطلاعاتی، بلکه چگونگی انجام فعالیت درسازمانها را تحت تاثیرقرارداده و متحول ساخته است. بنابراین، به نظرمی رسد که فن آوری مزبورقادراست شرایطی را فراهم سازد تا شرکتها درمقابل تغییرو تحولات محیطی ایجاد شده، واکنشهای موثرتری ازخود به نمایش گذارند. سیستم ERP نمونه ای ازفن آوریهای مورد اشاره است که با نشانهای مختلف تجاری (مانند سپ، بان، جی دی ادواردز، واراکل) دراختیاراستفاده کنندگان قراردارد

نکات مهم مرتبط با حسابداری وجوه نقد

نکات مهم مرتبط با حسابداری وجوه نقد بدین شرح می باشد:

 

✔️۱

موارد زیر به عنوان وجه نقد محسوب نمی شوند

 

⬅️الف) اقلام معادل وجه نقد (بعنوان سرمایه گذاری کوتاه مدت تلقی میگردن)

⬅️ب ) چک های وعده دارو رسید پرداخت های موقت (مانند رسید مساعده کارکنان )که جزء حسابهای دریافتنی به شمار می آیند…..

⬅️ج) موجودی تمبرهای پستی (بعنوان پیش پرداخت هزینه طبقه بندی میشوند)

⬅️د) سپرده هایی که استفاده از آنها برای مصارف خاصی محدود شده است مانند سپرده باز خرید خدمت کارکنان وسپرده باز خرید اوراق قرضه.

⬅️ه ) وجوه نقد محدود شده مانند وجوه نقد مسدود شده بانکی به دستور مقامات قضائی

⬅️و) مانده های جبرانی که هنگام دریافت تسهیلات از بانک، تا پرداخت کامل اقساط سپرده می گردد.

 

✔️۲

مانده های جبرانی که برای گرفتن وام کوتاه مدت سپرده شده ،با توجه به اینکه سر رسید وام کوتاه مدت کمتر از یک سال است ،باید آن را به عنوان وجه نقد طبقه بندی کرد.

 

✔️۳

هنگامی که واحد های تجاری برای عملیات دریافت و پرداخت خود از حساب جاری استفاده می کند بانک ها معمولا به طور ماهیانه یا در هر موقعی که واحد تجاری تقاضا کند،گزارشی حاوی کلیه عملیات مربوط به حساب جاری را تهیه و برای واحد تجاری ارسال می دارند.به این اصطلاحا “صورت حساب بانکی” اطلاق میشود.پس از دریافت صورت حساب بانک ،اقلام مندرج در ستون بدهکار حساب بانک در دفاتر واحد تجاری با اقلام مندرج در ستون بستانکار صورت حساب بانک و اقلام مندرج در ستون بستانکار حساب بانک در دفاتر واحد تجاری با اقلام مندرج در ستون بدهکار صورت حساب بانک مطابقت داده می شود.

 

⭕️ اقلامی که هم در صورت حساب بانک و هم در دفاتر واحد تجاری ثبت شده باشند با علامت  تیک مشخص می شوند و دور اقلامی که مورد اختلاف می باشند خط کشیده می شود. به این اقلام ،”اقلام باز” میگویند.

 

✔️۴

وجوه بین راهی وجوهی است که در آخرین روزهای ماه به حساب جاری واحد تجاری واریز شده و در دفاترثبت گردیده است ولی بانک آنها را در ابتدای ماه بعد ثبت خواهد کرد.مانند وجوه واریز شده به حساب جاری واحد تجاری توسط یکی از بدهکاران در پایان ماه از طریق یکی از شعب دیگر بانک،که در همان روزدر دفاترواحد تجاری ثبت شده است ولی ممکن است بانک این واریزی را با چند روزتاخیربه حساب منظور نماید. هنگام تهیه صورت مغایرت بانکی، وجوه بین راهی به صورت حساب بانک اضافه می شود.

 

✔️۵

پس از تهیه صورت مغایرت بانکی ،لازم است برخی اصلاحات در دفاتر واحد تجاری به عمل آید تا مانده حساب بانک طبق دفاتر با مانده صحیح بانک مطابقت نماید. برای این منظور اسناد اصلاحی که از روی صورت مغایرت بانکی ثبت میگردد تنها اقلامی را شامل می شود که در قسمت تطبیق مانده طبق دفاتربا مانده صحیح گزارش شده اند، یعنی وصولی های بانک ،برداشت های بانک و مغایرت هایی که در نتیجه اشتباهات واحد تجاری به وجود آمده اند. اما اقلامی که در قسمت تطبیق مانده صورت حساب بانک با مانده صحیح گزارش شده اند نیاز به صدور اسناد اصلاحی ندارند،زیرا اینگونه اقلام بر اثرگذشت زمان یا مراجعه به بانک برای رفع اشتباهات به طور خودکار برطرف می شود

مزایای مستقیم اتوماسیون اداری

افزایش محصول یا بازده و صرفه جویی در وقت یا نیروی کار این مزایا که قابل اندازه گیری بوده و ممکن است تاثیر مستقیم و کوتاه مدت بر جریان نقدینگی داشته باشد عبارتند از :

1- کنترل بهتر بر کار،به خاطر تقسیم کمتر نیروی کار

2- تبدیل اطلاعات از شکلی به شکل دیگر کمتر صورت می گیرد،مانند نوشتن روی نوار که پس از آن روی کاغذ تایپ می شود

3- فعالیت های غیر مولد مانند بایگانی،نکهداری سوابق و به هنگام رسانی کمتر می شود

4- سازماندهی غیر مولد مانند بایگانی ، نگهداری سوابق و به هنگام رسانی کمتر می شود